Shop Soma Intimates
Just Jewels
Hannah Stretch Bracelet
Hannah Bangle
Hannah Bangle
$35.00
Tatiana Magnetic Bracelet
Tia Bracelet
Tia Bracelet
$39.00
Alora Pearl Bracelet
Tia Magnetic Bracelet
Jayne Pave Stretch Bracelet
Kirby Bangle
Kirby Bangle
Specially Priced At  $17.50
Yvette Cuff
Yvette Cuff
$39.00
Jayne Pave Stretch Bracelet
Lindy Bracelet
Valerie Bangle
Marina Bangle
Marina Bangle
$29.00
Marina Cuff
Marina Cuff
$45.00
Zoe Bangle
Zoe Bangle
$49.00
Zoe Bangles
Zoe Bangles
$39.00